Atatürk Lisesi Mezunları Sanat ve Spor Kulübü Derneği

Okulumuzun Tarihçesi

Okulumuz 1936 yılında Pera’da İnönü Kız Ortaokulu adıyla kurulmuş, geçen zaman içinde bir kaç kez yer değiştirmiş ve 1939 yılında İnönü Kız Lisesi adını alarak Fındıklı’daki Çifte Saraylar binasına yerleşmiştir. Zamanın şartları gereğince, 1945 yılında bir süre Beyoğlu Kız Ortaokulu, Kasımpaşa Ortaokulu ve İnönü Kız Lisesi birleşerek Beyoğlu Kız Lisesi adı altında Tünelde bulunan Alman Lisesi binasında öğretime devam etmiştir. 1952 yılında veli, öğrenci ve öğretmenlerin isteği üzerine bir anket yapılarak okulun adına Atatürk ismi eklenmiştir. 4 Mart 1953 yılında eski müdürlerimizden Adnan Eseniş ‘in yönetiminde resmen Atatürk Kız Lisesi adını almış ve Atamızın ismini taşımanın gururuyla adeta yeniden doğmuştur. 1954 – 1955 öğretim yılında Deneme Okulu özelliği taşımaya başlamıştır. Deneme Lisesi Programı uygulamalarıyla Milli Eğitimimizin gurur taşlarından biri olan okulumuz aydınlık yüzlü, Cumhuriyet’ e ve demokrasiye gönülden bağlı rasyonel düşünceye laikliğe ve pozitif bilimlere olduğu kadar güzel sanatlara da en büyük önemi veren, her alanda üstün binlerce mezun vermiştir. Sonraki yıllarda Beşiktaş Serencebey Yokuşu’ ndaki binasına geçmiş halen bu burada eğitim – öğretimine devam etmektedir. Deneme programları ile öğrencileri ilgi ve beceri alanlarında daha başarılı olmaları ve dünya kriterlerine kolayca adaptasyon sağlayabilmeleri amacıyla hazırlanmış; zorunlu derslere ek olarak Teknik Resim, İngiliz Edebiyatı, Dünya Edebiyatı, Astronomi, Jeoloji, Ev Ekonomisi, Çocuk Bakımı, Ruh Sağlığı, Çocuk Psikolojisi, Büro Bilgisi, Yüksek Matematik ve bu gibi, başka okullarda okutulmayan derslerin seçilebildiği çok geniş bir yelpaze oluşturan seçmeli ders uygulamaları ile öğrencilerin ruhlarının sağlıklı olarak gelişip, hayata hazırlanabilmeleri için Türkiye’ de ilk olarak okulumuzda uygulanmaya başlayan Rehberlik bürosu kurulmuştur.

1974-1975 yılında Orta Öğretim Yönetmelik Taslağı, Lise kısmında ise Ders Geçme ve Kredili Sistem uygulamaya başlamış, erkek öğrenciler de okulumuzda eğitim alma olanağına kavuşmuştur. Atatürk Kız Lisesi öğrencilerinin tümü mezun olduktan sonra da Beşiktaş Atatürk Lisesi adını almıştır. 1983-1984 yılında Orta kısmında 5’li not sistemine geçilerek lise de 10’lu sistem ve Modern Fen Eğitimi’ne devam etmiştir. Aynı dönemde uygulanmaya başlayan öğrencileri çeşitli alanlara yönlendiren “Çok Amaçlı Lise” programına bir süre devam edildikten sonra 1984-1985 eğitim yılında Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi olarak eğitim hayatına devam etmiştir. Atatürk Kız Lisesi’nin ilk yıllarından beri okulumuz İngilizce dersi öğretimini hep en üst düzeyde sürdürmüş, gerek fazladan seçmeli İngilizce dersleri, gerekse uyguladığı programlar ile İngiliz dilini ve edebiyatını öğrencilerin mezun olduktan sonra Türkiye’nin her hangi bir lisesinde rahatlıkla öğretmenlik yapabilecekleri proficiency seviyesinde tutmuştur. Sanat ve sanat eğitimi görmeyi, algılamayı, kavramayı, düşünmeyi, eleştirmeyi, yorumlamayı ve değerlendirmeyi öğrettiği için insanın kişiliğini hem de içinde yaşadığı toplumun düzeyini geliştirmesine yol açtığına inanan öğrencileri, öğretmenleri ve mezunlarıyla varolan okulumuzda; girdiği her yarışmada tüm ödülleri toplayan tiyatro grubumuz , satranç kulübü,okul orkestrası ve korolarımız ile başarılı çalışmaları sonucu sanatsal değeri yüksek sergiler oluşturan resim bölümü öğretmenlerimizin özverili yönlendirmeleri ile başarılarını sürdürmeye devam edecektir.

Comments are closed.